slide left slide right

Kemo

Kemoterapi er en behandling med cellegifte, der angriber cellerne på forskellige udviklingsstadier. Det ødelægger kræftcellerne, så de ikke kan dele sig og kræftknuden stopper med at vokse.Der findes ikke én, men mange forskellige former for kemoterapi. Fælles for dem er, at de er celledræbende stoffer (cytostatika), der især angriber celler, der deler sig hurtigt, hvilket er kendetegnende for kræftceller. Cellegiftene ødelægger kræftcellerne, så de ikke kan dele sig og forhindrer på den måde kræftknuden i at vokse.

Bivirkninger
Desværre påvirker kemoterapi ikke kun kræftcellerne i kroppen, men også de raske celler. Særligt de celler, der deler sig ofte, er udsatte. Det gælder cellerne i slimhinder, hår, hud og knoglemarv. Derfor kan kemobehandling give bivirkninger som træthed, hårtab, smagsændringer og kvalme. Det er meget forskelligt, hvordan kroppen reagerer på kemoterapi. De fleste patienter – men ikke alle – oplever bivirkninger i større eller mindre grad.

Du kan læse mere om kemobehandling og mulige bivirkninger på www.cancer.dk

Hvad er kræft?
Kræft skyldes en genetisk forandring i en af kroppens celler, en mutation, der får den til at dele sig for meget. Hvor vores normale celler begår selvmord, hvis de bliver syge, fortsætter kræftceller med at leve og dele sig til flere kræftceller. Det er denne klump af kræftceller, der kaldes en knude. Bliver kræftcellerne ikke behandlet, spreder de sig med tiden til de organer, der ligger i nærheden. 

Metastaser
Kræft kan sprede sig til organer andre steder i kroppen, end hvor kræften oprindeligt begyndte. En sådan spredning kaldes en metastase, og den kan opstå, hvis kræftcellerne når blod- eller lymfebanerne. Her kan cellerne bevæge sig rundt i kroppen og slå sig ned et nyt sted i kroppen, helt adskilt fra den første kræftknude. Disse løsrevne kræftceller kan blive opsamlet af de lymfeknuder, der ligger tæt på kræftknuden. Forstørrede lymfeknuder kan derfor være første tegn på spredning af kræft. 

Kræftformer
Kroppen består af flere forskellige slags celler og kræft kan opstå i alle disse celletyper. Rigtig mange kræftformer har fået navn efter det organ, den sidder i, f.eks. brystkræft eller lungekræft. Kræft har også latinske betegnelser efter den type celle, den er opstået i:

  • Leukæmi er kræft i blodets hvide celler
  • Lymfomer er kræft i lymfesystemets celler
  • Sarkomer er kræft i muskelceller, knogleceller og bindevævsceller
  • Carcinomer er kræft i kirtler, hud- og slimhindeceller
  • Gliomer er kræft i hjernens nerveceller

Læs mere om kræft og kræftbehandling på www.cancer.dk

 

Forebyg kvalme og opkast

Kvalme og opkast er almindelige bivirkninger ved kemoterapi. Hvorvidt du oplever kvalme og opkast i forbindelse med kemoterapien vil afhænge af typen af kemoterapi samt hvorvidt du modtager anden form for behandling såsom stråling i kombination med kemoterapien.

Nogle kemoterapi cocktails er mere sandsynlige at forårsage kvalme og opkast og hvorvidt kemoterapien skaber kvalme og opkast afhænger også af dosissen du modtager. Nogle former for kemoterapi vil efter al sandsynlighed forårsage færre bivirkninger ved lavere doser. Spørg din læge hvorvidt din behandling vil forårsage kvalme og opkast.

De fleste personer som gennemgår kemoterapi får medicin til at forebygge kvalme og opkast. Din læge beslutter hvilken medicin der bør anvendes i dit tilfælde.

Hvad kan du gøre for at forebygge kvalme og opkast? Du kan gradvist reducere risikoen for kvalme og opkast:Læs mere


Kræft årsag til flest dødsfald

Igennem mange år har hjertekarsygdomme været den hyppigste dødsårsag i Danmark, men nylig statistik fra Sundhedsstyrelsen viser, at kræft nu er den sygdom, som er årsag til flest dødsfald i Danmark.

(Kilde: Kræftens Bekæmpelse). 

Bøger

Sidste nyt i bloggen


Banner
+ (alm. trafik takst)

Designet af: chrismacdonald.dk ::