Stråling

Ved strålebehandling påvirkes kræftknuden med ioniserende stråling – det vil sige energirige stråler, der påvirker cellernes arvemateriale, så de dør eller stopper med at dele sig.Strålehandling er en af de almindeligste former for kræftbehandling, der anvendes både som selvstændig behandling og i kombination med operation, kemoterapi eller begge dele. Man kan for eksempel give strålebehandling efter en operation for at mindske risikoen for, at sygdommen vender tilbage.

Ved at påvirke kræftknuden med stråler, ændres arvematerialet i kræftcellerne, så de enten dør eller stopper med at dele sig. Derved stopper knuden med at vokse. Strålebehandling bruges både med helbredende og lindrende sigte. For eksempel kan symptomer fra kræft i knogler, hjerne og lunger i nogle tilfælde lindres med strålebehandling.

Sådan virker strålerne
De stråler, der bruges til kræftbehandling, er såkaldt ioniserende stråler, det vil sige energirige stråler, der er i stand til at slå elektroner fri af de molekyler, de rammer i cellerne, så der dannes ioner. Ionerne vil igen forsøge at reagere med andre stoffer, og det ændrer cellernes DNA, så de ikke længere kan dele sig.

Som regel anvender man røntgenstråler til strålebehandling. Der er dog tale om væsentligt kraftigere stråler end de, der bruges til at tage røntgenbilleder. Til kræft tæt ved kroppens overflade bruger man elektronstråler, mens indvendig strålebehandling sker med små stykker radioaktivt stof, der ved hjælp af tynde rør føres direkte ind i kræftknuden.

Behandling og bivirkninger
Før strålebehandlingen foretages ofte en særlig CT-scanning, kaldet terapiscanning, for at lokalisere det område på kroppen, der skal bestråles. Selve strålebehandlingen er smertefri og strålerne rammer kun det afgrænsede område på kroppen, hvor kræften sidder. Stråleapparaterne er i dag i stand til at ramme det kræftramte område meget præcist, så færrest mulige raske celler beskadiges.

De normale celler i området, der bestråles, bliver dog også påvirket af behandlingen, og det er denne påvirkning, der kan give bivirkninger som træthed, hårtab på det bestrålede område og irritation af slimhinderne omkring kræftknuden. Behandlingen gives over mange gange, hvilket giver de normale celler tid til at komme sig. Derfor vil de fleste normale celler komme sig igen efter strålebehandlingen.

Du kan læse mere om strålebehandling og bivirkninger på www.cancer.dk

Hvad er kræft?
Kræft skyldes en genetisk forandring i en af kroppens celler, en mutation, der får den til at dele sig for meget. Hvor vores normale celler begår selvmord, hvis de bliver syge, fortsætter kræftceller med at leve og dele sig til flere kræftceller. Det er denne klump af kræftceller, der kaldes en knude. Bliver kræftcellerne ikke behandlet, spreder de sig med tiden til de organer, der ligger i nærheden.

Metastaser
Kræft kan sprede sig til organer andre steder i kroppen, end hvor kræften oprindeligt begyndte. En sådan spredning kaldes en metastase, og den kan opstå, hvis kræftcellerne når blod- eller lymfebanerne. Her kan cellerne bevæge sig rundt i kroppen og slå sig ned et nyt sted i kroppen, helt adskilt fra den første kræftknude. Disse løsrevne kræftceller kan blive opsamlet af de lymfeknuder, der ligger tæt på kræftknuden. Forstørrede lymfeknuder kan derfor være første tegn på spredning af kræft.

Kræftformer
Kroppen består af flere forskellige slags celler og kræft kan opstå i alle disse celletyper. Rigtig mange kræftformer har fået navn efter det organ, den sidder i, f.eks. brystkræft eller lungekræft. Kræft har også latinske betegnelser efter den type celle, den er opstået i:

  • Leukæmi er kræft i blodets hvide celler
  • Lymfomer er kræft i lymfesystemets celler
  • Sarkomer er kræft i muskelceller, knogleceller og bindevævsceller
  • Carcinomer er kræft i kirtler, hud- og slimhindeceller
  • Gliomer er kræft i hjernens nerveceller

Læs mere om kræft og kræftbehandling på www.cancer.dkMere frugt og grønt

1.500-4.000 nye kræfttilfælde om året i Danmark, kunne være undgået ved at spise mere frugt og grønt.

(Kilde: Kræftens Bekæmpelse). 

Bøger

Sidste nyt i bloggen


Banner
+ (alm. trafik takst)

Designet af: chrismacdonald.dk ::