slide left slide right

Mentalitet

Der er 3 faktorer, som har en betydning for din mentalitet herunder information, inspiration og motivation.

INFORMATION giver dig de redskaber og den viden indenfor træning, kost, søvn og mentalitet, som du har brug for til at handle og træffe gode valg. Det handler også om at forstå, hvorfor alle fire områder er vigtige og hvordan der kan skabes en synergi effekt mellem de 4 små. Utilstrækkelig information giver udfordringer.

INSPIRATION betyder ”at blive mentalt stimuleret eller vækket af noget eller nogen”. Inspiration får informationen til at tale til følelserne og følelser danner grundlaget for motivation. Information betyder nemlig intet, hvis det ikke klistrer sig fast i de små grå - hvis ikke du bruger din viden aktivt.  Inspirationen kan komme fra bøger, historier og film, men den stærkeste form for inspiration er den, vi oplever, ved at blive følelsesmæssigt bevæget af et andet menneske.

MOTIVATION styrer alting! Det er en følelse, der kommer indefra. Den bliver påvirket af mange eksterne faktorer og af vores handlinger og humør. Motivation og handling går hånd i hånd! Men nogle gange kan andre omstændigheder påvirke din evne til at handle selvom du er topmotiveret. Eksempelvis under en kræftsygdom – ikke alle vil have mulighed og overskud til at gøre det samme som Cal gjorde og gør, men gør en indsats med de ressourcer du har til rådighed i din hverdag. Mere kan du ikke gøre eller forvente af dig selv.

Her på siden vil der løbende komme information og inspiration til dig i form af filmklip med Chris og Cal og artikler. God fornøjelse.Mere frugt og grønt

1.500-4.000 nye kræfttilfælde om året i Danmark, kunne være undgået ved at spise mere frugt og grønt.

(Kilde: Kræftens Bekæmpelse). 

Bøger

Sidste nyt i bloggen


Banner
+ (alm. trafik takst)

Designet af: chrismacdonald.dk ::