Projektet Fuck Cancer

Visionen med ”Fuck Cancer” er at inspirere og informere om hvad du kan gøre i dit liv før, under og efter kræft. Inspiration og information om hvilken rolle livsstil spiller, men med en realistisk tilgang om, at kræft kan ramme alle, da andre faktorer også spiller en rolle i relation til udviklingen af kræft. ”Fuck Cancer” ser de 4 små og de 3 store, som essentielle våben i kampen mod kræft. 

Der er ingen garantier her i livet og du kan få kræft selvom du lever livet ”by the book”. Ud fra den videnskabelige litteratur og erfaringer med Cal´s kræft, så kan livsstil potentielt spille en stor rolle og faktisk gøre en forskel. At træffe sunde valg - spise sundt, sove, være mentalt stærk og være fysisk aktiv er ingen garanti, men uanset hvordan man vender og drejer det, så vil sunde valg ikke påvirke helbredet i negativ retning. Så hvorfor ikke vælge at gøre en indsats – være proaktiv og være informeret om hvad du kan gøre før, under og efter kræft? Kræft årsag til flest dødsfald

Igennem mange år har hjertekarsygdomme været den hyppigste dødsårsag i Danmark, men nylig statistik fra Sundhedsstyrelsen viser, at kræft nu er den sygdom, som er årsag til flest dødsfald i Danmark.

(Kilde: Kræftens Bekæmpelse). 

Bøger

Sidste nyt i bloggen


Banner
+ (alm. trafik takst)

Designet af: chrismacdonald.dk ::